Általános szerződési feltételek – mindfulnessitthon.hu

1) A tanfolyam szervezője (továbbiakban Szervező)

A mindfulness tanfolyam szervezője Horváth Ágnes egyéni vállalkozó.
Székhely és levelezési cím: 1085 Bp, Horánszky u. 13
E-mail: info kukac mindfulnessitthon pont hu
NAIH nyilvántartási szám: 112073/2017

2) A tanfolyam résztvevői

A tanfolyamon azok vehetnek részt, akik a mindfulnessitthon.hu honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a tanfolyam általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

 

3) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a tanfolyamon való megjelenésre. A tanfolyamon az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a mindfulnessitthon.hu számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki.

Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A tanfolyamon a szervezők és a résztvevők a jelenlévők engedélye nélkül fotókat nem készíthetnek.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4) Adatvédelem

A mindfulnessitthon.hu oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindfulnessitthon.hu információt vagy reklámajánlatot küldjön számukra az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat a Listamester.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

5) Szerzői jog

A mindfulnessitthon.hu, illetve a tanfolyamon elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

6) Elállási és felmondási jog, visszalépés, átjelentkezés

A résztvevő a megrendelését követő 8 napon belül írásban elállhat a vásárlástól, ha a tanfolyam díját még nem fizette be a Szervezőnek (e-mai cím, ahová a résztvevő az elállás tényét jelezheti: ugyfelszolgalat@mindfulnessitthon.hu).

A résztvevő, amennyiben befizette a tanfolyamot, a kezdés előtt 15 nappal anyagi kötelezettség nélkül lemondhatja a programot.

A kezdés előtt 14 napon belüli lemondás esetén a résztvevő által befizetett részvételi díjat nem térítjük vissza.
Amennyiben lemondását a tanfolyam kezdésének napján jelzi, vagy a tanfolyam első alkalmával, a résztvevő a részvételi díj visszatérítésére szintén nem jogosult.
(http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guaranteesreturns/

index_hu.htm)

A tanfolyam díját a szervező még akkor sem köteles visszaadni, ha a résztvevő bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tud megjelenni a tanfolyamon.

Átjelentkezés egy másik tanfolyamra csak egyesével, a tanfolyam megkezdése előtt egy héttel lehetséges. Ez alatt értendő: egy helyet tartok fenn az átjelentkezők számára, amennyiben ez a hely betelt, várólista alapján a rákövetkező tanfolyamra lehetséges az átjelentkezés. Az átjelentkezést 25.000 Ft-os adminsztrációs díj terheli és az eredeti tanfolyam kezdési időpontjához képest 3 hónapon belül meg kell történjen.

 

A tanfolyam elmaradása/lemondása esetén a rendezvény szervezője

haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a résztvevőit a tanfolyam díjának

visszatérítésének módjáról. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a szervező köteles a saját és a tanfolyam honlapján is folyamatosan szerepeltetni. A közleménynek

tartalmaznia kell az elmaradt tanfolyamra vonatkozó összes fontosabb adatot, az

elmaradás tényét és indoklását, a tanfolyam díjának visszaváltásának módját, a

visszaváltást végző személyét. A tanfolyam díjának visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a díj visszaváltójának.

A lemondás módja: e-mailben az ugyfelszolgalat@mindfulnessitthon.hu címre kérjük elküldeni vagy postán, levélben a 1085 Budapest, Horánszky u. 13. címre.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

 

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a tanfolyamon való részvétellel kapcsolatban.

Résztvevő neve:

Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:

Szerződéskötés időpontja:

Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:

Aláírás Dátum

 

Szervező résztvevő részére visszajáró díjösszeget résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 14 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét szervező a résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

 

7) Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 14 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről résztvevőt 14 napon belül tájékoztatja. Szervező és résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

 

Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 061/488-2131

 

8) Az oktatás tartalma, keretei

Résztvevő kijelenti, hogy:

Az előzetes tájékoztatást a tanfolyam körülményeiről és tartalmáról megértette, és nem tud olyan kizáró okról (pl. egészségügyi ok, korlátozó életkörülmények), amely számára nem teszi lehetővé a tanfolyam elvégzését.
Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően megértette és igazolja, hogy a tanfolyam keretében egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet nem vesz igénybe.
Megértette, hogy a tanfolyam keretében oktatási szolgáltatást vesz igénybe, így ő maga felel a testi-lelki jóllétéért. Az esetlegesen felmerülő nehézségeket, problémákat mielőbb jelzi az Oktatónak.
Amennyiben a tanfolyam elkezdését követően mégsem tud részt venni a tanfolyamon, pénzvisszatérítésre nem jogosult.

 

9) Egyebek

A képzés szervezője fenntartja a jogot a tanfolyam helyszínének, időpontjának megváltoztatására, akár egy-egy alkalommal is. Amennyiben a több alkalmas tanfolyamból egy vagy több alkalom elmarad, a szervező köteles az kimaradt alkalmat pótolni.

 

Budapest, 2018.12.28.

 

VÁRJ! Iratkozz fel és próbáld ki, milyen egy vezetett mindfulness meditáció! (3 perc)

AJÁNDÉK: 10 alkalmas e-mailes útmutató, hogy hogyan használd a mindfulnesst a hétköznapjaidban.

Sikeresen feliratkoztál! A 3 perces meditációt e-mailen kiküldtük. Ha nem találod, a SPAM mappában is nézd meg!